Historia

Koza kaźmierzowska
Maurycy Trybulski

Fragment poradnika pt. "Kozy" z 1923 roku, Seria "Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego".

Grzyby pasorzytnicze z okolic Puław i Kazimierza (*pisownia oryg.)
Napisała W. Konopacka, Lwów 1924

Lista grzybów - pasożytów atakujących lokalne uprawy w latach 1921-1923. Tekst dla specjalistów, laikom zaś dający wyobrażenie o jednym z problemów nękających miejscową ludność.

Jerzy Niemojewski
Z historji Kazimierza Dolnego i jego okolic, 1936

Tekst Niemojewskiego napisany został na podstawie historycznych dokumentów i jako taki wydaje się być wiarygodnym źródłem przyszłych dociekań.

Michał Baliński
o Kazimierzu

"Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju". 1841 - fragmenty.

Aleksander Janowski
Wycieczki po kraju. Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów, 1907

Pozycja z kolekcji: <Biblioteka Gieograficzna. Opisy malownicze i podróże>. "Co do malowniczości, to opisywanym tu miejscowościom przyznać należy pierwszeństwo przed innemi w kraju. Nigdzie nie znajdziemy tak pięknych wzgórz, jak pod Kazimierzem."

Ignacy Kołodziejczyk
Kazimierz Dolny i jego zabytki, z fotografiami p. Stefana Koziorowskiego, Puławy 1932

Przewodnik turystyczny z opisem miasta, zabytków i letniska, z reklamami, z fotografiami i z tym, co turyście z roku około 1930 było niezbędnym.

Jan Paweł Woronicz
1795 r. - proboszcz w Kazimierzu Dolnym

Notatka z Albumu pisarzy polskich, 1898, Zebrał i objaśnił Stefan Demby.   Illustrował Henryk Piątkowski. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie.

Jan Chryzostom Pasek o Kazimierzu
... nie rozwodził się nad urokami miasta, ale świadczy, że znane mu było.

Wzmianka z "Pamiętników", Rok Pański 1667, z przypisem współcześniejszym n.t. Kazimierza: "Kazimierz Dolny nad Wisłą w wojew. lubelskiem, zwany dawniej małym Gdańskiem, ożywiony punkt handlowy, z śpichrzami na zboże, dziś ruiny."

Antoni Pałka
opowiada Waldek Siemiński

Krwawa Środa - tragiczny dzień w okupacyjnej historii Kazimierza, zbierała tragiczne, śmiertelne żniwo po kazimierskich domach.

Michał Baliński
o Janowcu. Fragment "Jednego dnia wędrówki po kraju", 1841

Piękną staropolszczyzną Janowiec opisany przez Michała Balińskiego, napomknięty też Kazimierz.

Kazimierz Dolny
Józef Czekierski

Monografia z 1908 r.

Marian Sokołowski – «Kazimierz Dolny» J. Czekierskiego
Tytułem wstępu do monografii Czekierskiego.

Wstęp, będący zasadniczo przypiskiem w monografii Józefa Czekierskiego pt. <Kazimierz Dolny> przynosi nie tylko wiadomości o Autorze, ale i o historii samej publikacji. Są tu też i perełki historyczne nadmieniane przez samego Sokołowskiego