wKazimierzuDolnym.pl

Historia

Kazimierz walczy o odżydzenie
Głos Lubelski, 20 czerwca 1936 r.

Antysemicki, paskudny artykuł z "Głosu Lubelskiego", którego autor podpisał się jako "Bezrobotny". Choć to pisanina z 1936 r., wstyd się jednak nie przestarzał i jeszcze dziś wykrzywia twarz w grymasie obrzydzenia...

Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych
Maria Brykowska, Wojciech Wółkowski

"W artykule przedstawione zostały wnioski z badań architektonicznych wykonanych przez autorów w latach 2010-2013 (...) Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie w układzie chronologicznym faz budowy i użytkowania zamku od połowy XIV w. (...)

Bochotnica
pod Kazimierzem nad Wisłą

Artykuł z drzeworytem Feliksa Brzozowskiego, powstałym po 1850 r.

K - Kazimierz Dolny
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana

Ser. 1, T. 35-36, Warszawa, 1903

Wielka gra z jeografji Królestwa Polskiego
czyli Najdokładniejszy obraz tego kraju

Warszawa, rok wydania 1858.

Krwawa Środa w Bochotnicy
Wspomnienia Pani Gałganowej.

"To było w listopadzie, 18 listopada 1942 roku. 5 listopada osiem lat skończyłam."

O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących
Konstanty Krynicki

Fragment dotyczący Kazimierza w publikacji z 1898 roku.

Kazimierz malarski
Konrad Winkler

Z Góry Trzykrzyskiej ściele się u stóp widok na miasteczko godny rajskich objawień...

Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Publikacja Dariusza Kopciowskego

Blok zwany Batorym
albo "Lachertówką"

„Budynek ten został oddany do użytku w 1968 r. i od początku spotykał się z wielką krytyką" - mówi były konserwator zabytków, p. Jerzy Żurawski.

Dzieje Biblioteki Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
Barbara Dzikoń

Z fragmentu wyjątkowej, ciekawej i rzeczowej monografii: "Biblioteka powstała w 1948 r., a jej inicjatorką była Zdzisława Filipkowska - nauczycielka, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci."

Szklane negatywy Romana Kobendzy
Katarzyna Słojkowska

Opracowując materiały botanika Romana Kobendzy (1886-1955) z wielką radością odkryłam serię szklanych negatywów z Kazimierza nad Wisłą, w którym gościł w kwietniu 1935 roku.

Zygmunt August król Polski pozywa synagogę kazimierską
z powództwa władz miejskich, o zajmowanie się warzeniem piwa, syceniem miodu - wbrew dekretom królewskim

Dokument na papierze. Datowany na 21 VI 1563 w Wilnie.

Kazimierz, w Województwie Lubelskiem
przez L.P. (opisany)

Artykuł w: Jutrzenka. Noworocznik Warszawski na rok 1834.

Wiadomości o mieście Kazimierzu Dolnym czyli Nadwiślanym
przez Wincentego Hipolita Gawareckiego

Opublikowane w: "Magazyn Powszechny Użytecznych Wiadomości, 1840".

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym
Jerzy Siennicki

"Wiadomości konserwatorskie", 1929, dodatek do nr. 3 "Ziemi", 1929

O Kazimierzu, cz. II
Michał Baliński

Fragment "Wspomnienia jednego dnia wędrówki po kraju".

Walka z ruiną
Józef Dutkiewicz

Artykuł opublikowany w Wiadomościach Literackich w 1939 r.

Mrówki z okolic Kazimierza
Bohdan Pisarski

W tym specjalistycznym tekście znajdują się nie tylko informacje o lokalnych mrówkach, ale i szereg wiadomości o właściwościach gleb, roślinach itp.

Potop szwedzki w Kazimierzu Dolnym
i okolicach

W artykule zawarto m.in. tekst historyczny z roku niedługo po wojnach szwedzkich nastałym.

Wysiedlenie do Kazimierza
Stanisław Kowalczyk

W 1940 r. rodzinę P. Kowalczyków wysiedlono z rodzinnej wsi i przywieziono do Kazimierza. Zamieszkali u PP. Wolnych na Szkolnej.

Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy niesłychanym w Koronie Polskiej
w Kazimierzu Dolnym, w roku 1644

Rzecz działa się dnia maja 20, Roku Pańskiego 1644.

Kazimierz Dolny.
Maciej Masłowski

Fragment artykułu z 1927 r., opublikowanego w Dwutygodniku Krajoznawczym Ilustrowanym Ziemia.

Koza kaźmierzowska
Maurycy Trybulski

Fragment poradnika pt. "Kozy" z 1923 roku, Seria "Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego".

Grzyby pasorzytnicze z okolic Puław i Kazimierza (*pisownia oryg.)
Napisała W. Konopacka, Lwów 1924

Lista grzybów - pasożytów atakujących lokalne uprawy w latach 1921-1923. Tekst dla specjalistów, laikom zaś dający wyobrażenie o jednym z problemów nękających miejscową ludność.

Jerzy Niemojewski
Z historji Kazimierza Dolnego i jego okolic, 1936

Tekst Niemojewskiego napisany został na podstawie historycznych dokumentów i jako taki wydaje się być wiarygodnym źródłem przyszłych dociekań.

Michał Baliński
o Kazimierzu

"Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju". 1841 - fragmenty.

Aleksander Janowski
Wycieczki po kraju. Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów, 1907

Pozycja z kolekcji: <Biblioteka Gieograficzna. Opisy malownicze i podróże>. "Co do malowniczości, to opisywanym tu miejscowościom przyznać należy pierwszeństwo przed innemi w kraju. Nigdzie nie znajdziemy tak pięknych wzgórz, jak pod Kazimierzem."

Ignacy Kołodziejczyk
Kazimierz Dolny i jego zabytki, z fotografiami p. Stefana Koziorowskiego, Puławy 1932

Przewodnik turystyczny z opisem miasta, zabytków i letniska, z reklamami, z fotografiami i z tym, co turyście z roku około 1930 było niezbędnym.

Jan Paweł Woronicz
1795 r. – proboszcz w Kazimierzu Dolnym

Notatka z Albumu pisarzy polskich, 1898, Zebrał i objaśnił Stefan Demby.   Illustrował Henryk Piątkowski. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie.

Jan Chryzostom Pasek o Kazimierzu
… nie rozwodził się nad urokami miasta, ale świadczy, że znane mu było

Wzmianka z "Pamiętników", Rok Pański 1667, z przypisem współcześniejszym n.t. Kazimierza: "Kazimierz Dolny nad Wisłą w wojew. lubelskiem, zwany dawniej małym Gdańskiem, ożywiony punkt handlowy, z śpichrzami na zboże, dziś ruiny."

Antoni Pałka
opowiada Waldek Siemiński

Krwawa Środa - tragiczny dzień w okupacyjnej historii Kazimierza, zbierała tragiczne, śmiertelne żniwo po kazimierskich domach.

Michał Baliński o Janowcu
Fragment „Jednego dnia wędrówki po kraju”, 1841

Piękną staropolszczyzną Janowiec opisany przez Michała Balińskiego, napomknięty też Kazimierz.

Kazimierz Dolny
Józef Czekierski

Monografia z 1908 r.

Marian Sokołowski – «Kazimierz Dolny» J. Czekierskiego
Tytułem wstępu do monografii Czekierskiego.

Wstęp, będący zasadniczo przypiskiem w monografii Józefa Czekierskiego pt. <Kazimierz Dolny> przynosi nie tylko wiadomości o Autorze, ale i o historii samej publikacji. Są tu też i perełki historyczne nadmieniane przez samego Sokołowskiego