Historia

Artykuły w Kazimierzu Dolnym.pl

Obóz w Poniatowej
„Uciekinierki z grobu”

Co najmniej 42 tysiące zabitych w trzy dni. Zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, dokładnie przygotowana, największa jednorazowa masakra w historii niemieckich obozów koncentracyjnych…

Powrót jagiellońskich arrasów do Polski

Artykuł w „Tygodniku Illustowanym” z 1922 r.

Jagiellońskie arrasy
Bluszcz 1922 r.

Artykuł w „Bluszczu” z 1922 r.

„Żydzi panują w Kazimierzu”
Głos Lubelski, 6 VIII 1936 r.

Artykuł w „Głosie Lubelskim” z 6 sierpnia 1936 r.

Kazimierz walczy o odżydzenie
Głos Lubelski, 20 VI 1936 r.

Antysemicki, paskudny artykuł z „Głosu Lubelskiego”, którego autor podpisał się jako „Bezrobotny”. Choć to pisanina z 1936 r., wstyd się jednak nie przestarzał i jeszcze dziś wykrzywia twarz w grymasie obrzydzenia…

Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Dariusz Kopciowski

Kazimierz Dolny jest chroniony jako zabytkowy zespół urbanistyczny oraz Pomnik Historii RP.

Dzieje Biblioteki Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
Barbara Dzikoń

Z fragmentu wyjątkowej, ciekawej i rzeczowej monografii: „Biblioteka powstała w 1948 r., a jej inicjatorką była Zdzisława Filipkowska – nauczycielka, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.”

Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych
Maria Brykowska, Wojciech Wółkowski

W artykule przedstawione zostały wnioski z badań architektonicznych wykonanych przez autorów w latach 2010-2013.

K – Kazimierz Dolny
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana

Ser. 1, T. 35-36, Warszawa, 1903

Bochotnica pod Kazimierzem nad Wisłą

Artykuł z drzeworytem Feliksa Brzozowskiego, powstałym po 1850 r.

Wielka gra z jeografji Królestwa Polskiego

Wielka gra z jeografji Królestwa Polskiego czyli Najdokładniejszy obraz tego kraju, Warszawa, rok wydania 1858.

Krwawa Środa w Bochotnicy
Wspomnienia Pani Gałganowej

„To było w listopadzie, 18 listopada 1942 roku. 5 listopada osiem lat skończyłam.”

O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących
Konstanty Krynicki

Fragment dotyczący Kazimierza w publikacji z 1898 roku.

Straszliwa katastrofa na Wiśle

„Przeprawiali się przez rzekę na barkach” opowiadała D.F. – siostra jednej z ofiar. W ówczesnych gazetach ukazały się też doniesienia o tragedii.

Kazimierz malarski
Konrad Winkler

Z Góry Trzykrzyskiej ściele się u stóp widok na miasteczko godny rajskich objawień…

Zygmunt August król Polski pozywa synagogę kazimierską

Dokument na papierze. Datowany na 21 VI 1563 w Wilnie.

Kazimierz, w Województwie Lubelskiem
przez L.P. (opisany)

Artykuł w: Jutrzenka. Noworocznik Warszawski na rok 1834.

Wiadomości o mieście Kazimierzu Dolnym czyli Nadwiślanym
przez Wincentego Hipolita Gawareckiego

Opublikowane w: „Magazyn Powszechny Użytecznych Wiadomości, 1840”

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym
Jerzy Siennicki

„Wiadomości konserwatorskie”, 1929, dodatek do nr 3 „Ziemi”

O Kazimierzu, cz. II – Michał Baliński

Fragment „Wspomnienia jednego dnia wędrówki po kraju”.

Walka z ruiną
Józef Dutkiewicz

Artykuł opublikowany w Wiadomościach Literackich w 1939 r.

Mrówki okolic Kazimierza
Bohdan Pisarski

W tym specjalistycznym tekście znajdują się nie tylko informacje o lokalnych mrówkach, ale i szereg wiadomości o właściwościach gleb, roślinach…

Potop szwedzki w Kazimierzu Dolnym

W artykule zawarto m.in. tekst historyczny z roku niedługo po wojnach szwedzkich nastałym.

Wysiedlenie do Kazimierza
Stanisław Kowalczyk

W 1940 r. rodzinę P. Kowalczyków wysiedlono z rodzinnej wsi i przywieziono do Kazimierza. Zamieszkali u Państwa Wolnych na Szkolnej.

Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy niesłychanym w Koronie Polskiej w Kazimierzu Dolnym, w roku 1644

Rzecz działa się dnia maja 20, Roku Pańskiego 1644.

Kazimierz Dolny
Maciej Masłowski

Fragment artykułu z 1927 r., opublikowanego w Dwutygodniku Krajoznawczym Ilustrowanym Ziemia.

Koza kaźmierzowska
Maurycy Trybulski

Zanim przejdę do opisu ras cudzoziemskich, chcę zwrócić szczególniejszą uwagę na nasz materjał krajowy…

Grzyby pasorzytnicze* z okolic Puław i Kazimierza
*pisownia oryginalna

Lista grzybów – pasożytów atakujących lokalne uprawy w latach 1921-1923. Tekst dla specjalistów, laikom zaś dający wyobrażenie o jednym z problemów nękających miejscową ludność.

Z historji Kazimierza Dolnego i jego okolic
Jerzy Niemojewski

Tekst Niemojewskiego napisany został na podstawie historycznych dokumentów i jako taki wydaje się być wiarygodnym źródłem przyszłych dociekań.

Wycieczki po kraju
Aleksander Janowski

„Co do malowniczości, to opisywanym tu miejscowościom przyznać należy pierwszeństwo przed innemi w kraju. Nigdzie nie znajdziemy tak pięknych wzgórz, jak pod Kazimierzem.”

Kazimierz Dolny i jego zabytki
Ignacy Kołodziejczyk

Przewodnik turystyczny z opisem miasta, zabytków i letniska, z reklamami, z fotografiami i z tym, co turyście z roku około 1930 było niezbędnym.

Jan Paweł Woronicz

Notatka z Albumu pisarzy polskich, 1898, Zebrał i objaśnił Stefan Demby.   Illustrował Henryk Piątkowski. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie.

Jan Chryzostom Pasek o Kazimierzu

Wzmianka z „Pamiętników”, Rok Pański 1667, z przypisem współcześniejszym n.t. Kazimierza: „Kazimierz Dolny nad Wisłą w wojew. lubelskiem, zwany dawniej małym Gdańskiem, ożywiony punkt handlowy, z śpichrzami na zboże, dziś ruiny.”

Michał Baliński o Kazimierzu

„Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju”, 1841 – fragmenty.

Michał Baliński o Janowcu
Fragment „Jednego dnia wędrówki po kraju”, 1841 r.

Piękną staropolszczyzną Janowiec opisany przez Michała Balińskiego, napomknięty też Kazimierz.

Kazimierz Dolny
Józef Czekierski

„Na prawym brzegu Wisły, 36 wiorst od Lublina, a 132 wiorsty od Warszawy, wznosi się na stromem, górzystem wybrzeżu miasteczko Kazimierz Dolny.”