Historia

Artykuły w Kazimierzu Dolnym.pl

Kazimierskiego cmentarza dzieje poplątane
Hanna Pawłowska

Od niepamiętnych czasów istniał w Kazimierzu Dolnym cmentarz przy kościele parafialnym, położony na zboczu wzgórza zamkowego…

Pięciotysięczna rzesza publiczności wzięła udział w tegorocznym Święcie Wiosny w Kazimierzu

Od wczesnego ranka zaczęły ściągać do Kazimierza liczne grupy wycieczkowiczów pragnących wziąć udział w obchodzie Święta Wiosny…

Porzucił łysą Krystynę dla atrakcyjnej Esterki
Hanna Pawłowska

Król Kazimierz Wielki był wybitnym monarchą, dzielnym dowódcą, dobrym gospodarzem i świetnym strategiem. Niestety, nie wiodło mu się w życiu osobistym…

Kazimierskie studnie
Hanna Pawłowska

Trudno wyobrazić sobie rynek w Kazimierzu Dolnym bez charakterystycznej studni z czterospadowym daszkiem krytym gontem, wspartym na czterech słupach…

Z życia prowincji
Samobójstwo w Szkole Rzemiosł Budowlanych

Głos Lubelski, 19 maja 1924 r.

Nasze zdrojowiska i uzdrowiska
czem są i czemby być mogły

„Gubernia lubelska, poszczycić się może pięknemi miejscowościami do szeregu których zaliczyć należy i Kazimierz Dolny.”

Obóz w Poniatowej
„Uciekinierki z grobu”

Co najmniej 42 tysiące zabitych w trzy dni. Zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach, dokładnie przygotowana, największa jednorazowa masakra w historii niemieckich obozów koncentracyjnych…

Powrót jagiellońskich arrasów do Polski

Artykuł w „Tygodniku Illustowanym” z 1922 r.

Jagiellońskie arrasy
Bluszcz 1922 r.

Artykuł w „Bluszczu” z 1922 r.

„Żydzi panują w Kazimierzu”
Głos Lubelski, 1936 r.

Artykuł w „Głosie Lubelskim” z 6 sierpnia 1936 r.

Kazimierz walczy o odżydzenie
Głos Lubelski, 20 VI 1936 r.

Antysemicki, paskudny artykuł z „Głosu Lubelskiego”, którego autor podpisał się jako „Bezrobotny”. Choć to pisanina z 1936 r., wstyd się jednak nie przestarzał i jeszcze dziś wykrzywia twarz w grymasie obrzydzenia…

Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Dariusz Kopciowski

Kazimierz Dolny jest chroniony jako zabytkowy zespół urbanistyczny oraz Pomnik Historii RP.

Dzieje Biblioteki Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
Barbara Dzikoń

Z fragmentu wyjątkowej, ciekawej i rzeczowej monografii: „Biblioteka powstała w 1948 r., a jej inicjatorką była Zdzisława Filipkowska – nauczycielka, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.”

Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych
Maria Brykowska, Wojciech Wółkowski

W artykule przedstawione zostały wnioski z badań architektonicznych wykonanych przez autorów w latach 2010-2013.

K – Kazimierz Dolny
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana

Ser. 1, T. 35-36, Warszawa, 1903

Bochotnica pod Kazimierzem nad Wisłą

Artykuł z drzeworytem Feliksa Brzozowskiego, powstałym po 1850 r.

Wielka gra z jeografji Królestwa Polskiego

Wielka gra z jeografji Królestwa Polskiego czyli Najdokładniejszy obraz tego kraju, Warszawa, rok wydania 1858.

Krwawa Środa w Bochotnicy
Wspomnienia Pani Gałganowej

„To było w listopadzie, 18 listopada 1942 roku. 5 listopada osiem lat skończyłam.”

O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących
Konstanty Krynicki

Fragment dotyczący Kazimierza w publikacji z 1898 roku.

Straszliwa katastrofa na Wiśle

„Przeprawiali się przez rzekę na barkach” opowiadała D.F. – siostra jednej z ofiar. W ówczesnych gazetach ukazały się też doniesienia o tragedii.

Kazimierz malarski
Konrad Winkler

Z Góry Trzykrzyskiej ściele się u stóp widok na miasteczko godny rajskich objawień…

Zygmunt August król Polski pozywa synagogę kazimierską

Dokument na papierze. Datowany na 21 VI 1563 w Wilnie.

Kazimierz, w Województwie Lubelskiem
przez L.P. (opisany)

Artykuł w: Jutrzenka. Noworocznik Warszawski na rok 1834.

Wiadomości o mieście Kazimierzu Dolnym czyli Nadwiślanym
przez Wincentego Hipolita Gawareckiego

Opublikowane w: „Magazyn Powszechny Użytecznych Wiadomości, 1840”

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym
Jerzy Siennicki

„Wiadomości konserwatorskie”, 1929, dodatek do nr 3 „Ziemi”

O Kazimierzu, cz. II – Michał Baliński

Fragment „Wspomnienia jednego dnia wędrówki po kraju”.

Walka z ruiną
Józef Dutkiewicz

Artykuł opublikowany w Wiadomościach Literackich w 1939 r.

Mrówki okolic Kazimierza
Bohdan Pisarski

W tym specjalistycznym tekście znajdują się nie tylko informacje o lokalnych mrówkach, ale i szereg wiadomości o właściwościach gleb, roślinach…

Potop szwedzki w Kazimierzu Dolnym

W artykule zawarto m.in. tekst historyczny z roku niedługo po wojnach szwedzkich nastałym.

Wysiedlenie do Kazimierza
Stanisław Kowalczyk

W 1940 r. rodzinę P. Kowalczyków wysiedlono z rodzinnej wsi i przywieziono do Kazimierza. Zamieszkali u Państwa Wolnych na Szkolnej.

Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy niesłychanym w Koronie Polskiej w Kazimierzu Dolnym, w roku 1644

Rzecz działa się dnia maja 20, Roku Pańskiego 1644.

Kazimierz Dolny
Maciej Masłowski

Fragment artykułu z 1927 r., opublikowanego w Dwutygodniku Krajoznawczym Ilustrowanym Ziemia.

Koza kaźmierzowska
Maurycy Trybulski

Zanim przejdę do opisu ras cudzoziemskich, chcę zwrócić szczególniejszą uwagę na nasz materjał krajowy…

Grzyby pasorzytnicze* z okolic Puław i Kazimierza
*pisownia oryginalna

Lista grzybów – pasożytów atakujących lokalne uprawy w latach 1921-1923. Tekst dla specjalistów, laikom zaś dający wyobrażenie o jednym z problemów nękających miejscową ludność.

Z historji Kazimierza Dolnego i jego okolic
Jerzy Niemojewski

Tekst Niemojewskiego napisany został na podstawie historycznych dokumentów i jako taki wydaje się być wiarygodnym źródłem przyszłych dociekań.

Wycieczki po kraju
Aleksander Janowski

„Co do malowniczości, to opisywanym tu miejscowościom przyznać należy pierwszeństwo przed innemi w kraju. Nigdzie nie znajdziemy tak pięknych wzgórz, jak pod Kazimierzem.”