wKazimierzuDolnym.pl

Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych
Maria Brykowska, Wojciech Wółkowski

historia
Kazimierz, mapa

Kazimierz, mapa

Źródło: ochronazabytkow.nid.pl

"W artykule przedstawione zostały wnioski z badań architektonicznych wykonanych przez autorów w latach 2010-2013, w powiązaniu z badaniami historycznymi i z wynikami badań archeologicznych. Badania wykonano w Pracowni Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek” w Warszawie w celu sformułowania wniosków konserwatorskich do projektu stałego zabezpieczenia ruin i zagospodarowania otoczenia. Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie w układzie chronologicznym faz budowy i użytkowania zamku od połowy XIV w. do czasów współczesnych. W takim ujęciu opracowane badania in situ oparte na źródłach archiwalnych nie były dotąd publikowane." czytaj całość...