Słowianie od kuchni

1-3 maja 2010 (godz. 10.00-15.00):
„Pożywienie Słowian: wiosenne smaki” – będziemy poszukiwać świeżych roślin o właściwościach przyprawowych i komponować przy ich użyciu smaki tradycyjnych potraw.

Już w połowie kwietnia swój drugi sezon działalności rozpoczął ośrodek archeologii doświadczalnej, funkcjonujący na terenie oddziału Grodzisko Żmijowiska. Dotychczas archeologiczne eksperymenty prowadzone były głównie w ramach letnich Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, które podczas dwutygodniowych obozów próbowały mierzyć się z kilkoma problemami kultury materialnej wczsnośredniowiecznych Słowian.

W roku 2010 proponujemy nieco inną formułę spotkań z żywą archeologią. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką będziemy zapraszali do grodu nad Jankówką na krótsze, często weekendowe bloki tematyczne, w okresie od kwietnia do września. Na ten sezon przygotowujemy programy doświadczalne związane z garncarstwem, metalurgią, włókiennictwem. Dominować jednak będzie tematyka związana ze słowiańskim pożywieniem – to próba wyjścia naprzeciw szerokiemu oddźwiękowi, jaki wywołało ukazania się pod koniec ubiegłego roku książki Hanny i Pawła Lisów „Kuchnia Słowian”, podsumowującej dorobek wcześniejszych czterech lat działań eksperymentalnych i badawczych w tym zakresie. Zadaniem tegorocznych działań będzie doświadczalne ustalenie możliwości kulinarnego wykorzystania wszelkich surowców spożywczych, dostępnych Słowianom w różnych porach roku: od wiosny do jesieni.