POW w Kazimierzu
Karol Kuzioła

Komenda nr 19

Komenda POW w Kazimierzu powstała 25 grudnia 1915 r. W lipcu 1916 utworzono placówkę w Karczmiskach z komendantem Mokijewskim. Komendę w Kazimierzu powierzono Karolowi Kuziole.

Karol Kuzioła urodził się 4 listopada 1883 r. w Karczmiskach. Wychowywał się sam, sam też wyuczył się zawodu szewca. Wiadomości o ruchu niepodległościowym docierały do niego za pośrednictwem gazety „Lud Polski”. Pismo to nawoływało do otwartej walki z Rosją i rozbudzało uczucia narodowe.

Żeni się z Kazimierzanką i osiada w Kazimierzu, prowadząc warsztat szewski. Interesuje się Związkami Strzeleckimi – tajnymi organizacjami o charakterze patriotycznym powstającymi w Kongresówce w latach 1913 – 1914. W ’14 roku wstępuje do Związku Strzeleckiego Ziemi Radomskiej. Jego aktywność znów zwraca uwagę Moskali. Ostrzeżony przez Józefa Góreckiego unika aresztowania.

24 sierpnia 1915 roku w wyniku werbunku prowadzonego przez Trojanowskiego i Kwietniewskiego, Kuzioła wstępuje w Lublinie do I Brygady Legionów. Otrzymuje rozkaz zorganizowania zakładu szewskiego przy Wydziale Narodowym. Zakład jego powstaje przy ul. Namiestnikowskiej i ma zaopatrywać Legionistów.

W grudniu 1915 r. Karol Kuzioła ukończył kurs podoficerski zlokalizowany w gmachu podominikańskim w Lublinie.

Kuzioła zostaje skierowany do Kazimierza, gdzie ma utworzyć miejscowa komendę. Tworzy ją, sam zostaje jej komendantem o ps. „Czerniawski”. Angażuje się w pracę Wydziału Narodowego w Kazimierzu. Od 1916 r. Pełni funkcję członka zarządu. Zajmuje się organizacją wieców, odczytów i kolportowaniem nielegalnej prasy.

Działalności niepodległościowej od. 1914 r. oddana była też żona Karola, Wiktoria Kuzioła, ps. „Wisła”. Była kurierką, solidną i odważną, zajmowała się przenoszeniem rozkazów do Ziemi Radomskiej. Utrzymywała stały kontakt z walczącymi Legionistami.

Od chwili wstąpienia męża do Legionów działała samodzielnie. W roku 1916 wstępuje do Ligi Kobiet. Zajmuje się przygotowywaniem i wysyłaniem paczek dla Legionistów walczących na froncie wołyńskim. W grudniu 1916 r. Austriacy zatrzymują koło Lublina inną działaczkę, Urszulę Żurawicz, posługującą się dokumentami Wiktorii. Żurawicz trafiła na 8 miesięcy do aresztu, w więzieniu miesiąc spędziła też Wiktoria.

Oddział POW w Kazimierzu w chwili rozbrajania Austriaków liczył 25 osób. Byli to ludzie różnych profesji: rzemieślnicy, rolnicy, handlowcy, przeważnie w wieku 15-17 lat. Regularne ćwiczenia z zakresu wojskowości prowadził Karol Kuzioła. Uzbrojenie stanowił jeden karabin i trzy rewolwery. Wykłady o historii Polski i na temat aktualnej sytuacji politycznej prowadził niejaki Rudzej z Warszawy, ps. „Leśnik”.

Również w 1916 r. zalegalizowano Towarzystwo „Piechur” liczące 22 członków, którego prezesem został Mieczysław Kowalski. Prowadzono systematyczne ćwiczenia wojskowe, wydawano gazetkę informacyjną. W związku z tą działalnością nagminnie dochodziło do zatargów z okupantem. Towarzystwo zostało zdelegalizowane w 1918 r. Delegalizację poprzedziły rewizje u Edwarda Góreckiego i Mikołaja Przewłoki. U tego ostatniego znaleziono książki i referaty o treści patriotycznej, za co skazano go na trzy miesiące aresztu w Zamku w Lublinie. Rewidowano też Urszulę Żurawicz, u której znaleziono odezwy podburzające ludność przeciwko okupantom.

1 listopada 1919 r.

Oddział odmaszerowuje do Puław, gdzie uczestniczy w rozbrajaniu Austriaków i Niemców.

oprac. Bożena Gałuszewska na podstawie mat. Zbigniewa Słomki

Lista członków Komendy nr 19:

 1. Kuzioła Karol
 2. Barton Leon
 3. Brzozowski Zygmunt
 4. Czajkowski Kazimierz
 5. Czapla Edward
 6. Dziwisz Dominik
 7. Gawroński Stanisław
 8. Górecki Edward
 9. Górecki Leon
 10. Grasiński Zygmunt
 11. Jarząbkiewicz Edward
 12. Karkosiński Stefan
 13. Kłosiński Jan
 14. Kosowski Karol
 15. Kostka Antoni
 16. Markiewicz Józef
 17. Materek Franciszek
 18. Nowakowski Władysław
 19. Oroń Maksymilian
 20. Pietras Mieczysław
 21. Popiel Marian
 22. Sanecki Józef
 23. Ulanowski Tadeusz

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi Kuziole.