Liga Kobiet

Liga Kobiet w Kazimierzu Dolnym powstała w 1970 r.

Spotykałyśmy się w Domu Kultury, a najważniejszą osobą w naszym gronie była założycielka, Pani Halina Tyszkiewiczowa. Osoba zawsze elegancka, człowiek o wielkim sercu, oddana pracy społecznej, dobra, dla wszystkich życzliwa. Pani Halina nigdy nie dzieliła ludzi na lepszych i gorszych – wszystkie byłyśmy Jej partnerkami, z każdą z nas współpracowała w Lidze.

Pani Halina była bardzo czuła na punkcie estetyki. Nie tylko zawsze sama schludna: ceniła sobie nadzwyczajnie uporządkowane, zadbane ogródki przy domach. Dlatego zawsze organizowałyśmy konkurs, w którym wybierany był najładniejszy ogródek czy najokazalsze warzywa i owoce.

A ileż to było inicjatyw, czego myśmy nie robiły…

Pani Halina przygotowywała z nami spektakle teatralne, było zawsze przy tym dużo śmiechu, ale traktowałyśmy nasze aktorstwo bardzo poważnie, choć z przymrużeniem oka. Była to zabawa, lecz oparta na solidnym podejściu do sprawy: nie zdarzały się spóźnienia na próby, mazgajenia, że ja to nie to, a ty nie tamo. Graliśmy z wielkim przejęciem, a publiczności się musiało chyba podobać, bo zawsze słychać było na koniec wielkie owacje.

W naszym gronie powstawały też utwory pisane przez nas same.

Pani Doraczyńska napisała taki wiersz:

„Dumka” Ligi Kobiet

Razem kroczymy w naszym zespole
wielka nadzieja jest bliska nas,
a nasz zespół nam to opowie
i w Lidze Kobiet nakreśli plan.

Zawsze idziemy dumne, szczęśliwe,
Bo serce rwie się do nowych dzieł,
A zespół „Przyszłość” w mym mieście zmieni
Życie przestanie być tylko snem.

Płyń piosenko wszędzie, gdzie drogi wiodą
Z tej drogi wrócić nie wolno, nie,
To tam w oddali echa mnie wiodą
Z nami szczęśliwie zaśpiewaj pieśń.

Halina Doraczyńska, Kazimierz Dolny, 1970 r.

Z Kroniki:

Potrzebę pisania Kroniki podjęła Halina Doraczyńska.

Zespół ten powstał przy Lidze Kobiet z koncepcji Pani Przewodniczącej Haliny Tyszkiewicz.

1. Pierwsza próba zespołu odbyła się w dniu 22. 10. 1970 r. w czwartek o godz. 18.00 w Miejskim domu Kultury w Kazimierzu Dolnym.

2. Pierwszy występ zespołu w dniu 7. 12. 70. r. w Szkole Zawodowej w Kazimierzu Dolnym, zresztą bardzo udany i witany owacyjnie.

Drugi występ zespołu w dniu 8 marca 1971 r. w szkole Zawodowej w Kazimierzu Dolnym.

1 maja 1971 r. Rynek w Kazimierzu D.

Tekst dla zespołu:

Razem będziemy kroczyć w zespole
Bo wielkie dzieło jest bliskie nam
A zespół „przyszłość” nam to odpowie
I w Lidze Kobiet nakreśli plan

Razem tworzymy dumni szczęśliwi
Bo serce rwie się do innych dzieł
A zespół „przyszłość” nam to odpowie
I zmieni wspólnie kazimierzowski dzień

Płyń piosnko wszędzie gdzie spotkasz ludzi
Zaśpiewaj obudź jak żadna z nut
Nawet ospałych ze snu się zbudzi
To właśnie zespół potrafi to.

Napisała Halina Doraczyńska

16 maj Walne Zgromadzenie SOP i występ zespołu.

19.07.71 r. Zespół występuje w Kinie „Wisła” w Kazimierzu Dolnym.

22.07.71 r. bardzo udany występ w Wierzchoniowie

W dniu 16 września 1971 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Rodzina w Klubie”. Za zajęcie I miejsca otrzymaliśmy aparat radiowy z adapterem i 4 płyty.

16.XII.1971 r. Występ w klubie „Praktyczna Pani” w Puławach. Podsumowanie konkursu Koło Ligi Kobiet dobrze pracujące w powiecie. Zajęliśmy III miejsce a nagrodę w postaci prodiża elektrycznego.

Wystawa warzyw i kwiatów w szkole zawodowej w Kazimierzu Dolnym.

Wystawa kwiatów w Miejskim Domu Kultury w Kazimierzu Dolnym.

Ogródki kwiatowe na Górach I w Kazimierzu Dolnym. Sierpień 1975 r.