Kazimierz Dolny
Józef Czekierski

„Na prawym brzegu Wisły, 36 wiorst od Lublina, a 132 wiorsty od Warszawy, wznosi się na stromem, górzystem wybrzeżu miasteczko Kazimierz Dolny. (…) Rozległe, urwiste, po części lasem porosłe góry nadbrzeżne nadają całej tej miejscowości charakter bardzo malowniczy.”

Monografia Czekierskiego to wynik jego współpracy z KOMISYĄ HISTORII SZTUKI, istniejącej przy krakowskiej Akademii Umiejętności, powołaną do jak najszerszego zbadania i opisania zabytków polskich.

W 1905 r. z własnej inicjatywy przystąpił on do działań Komisyi, która wskazała mu Kazimierz Dolny jako przedmiot badań. Ich owocem jest publikacja, opatrzona jego rysunkami i fotografiami, będąca jednym z podstawowych, ale i najcenniejszych źródeł wiedzy o historii i architekturze miasta.

Praca Czekierskiego zawarta została w IX tomie Sprawozdań Komisyi, a po śmierci Autora ukazała się jako osobna publikacja w roku 1908.