Kazimierskie rysunki Aleksandra Manna

Aleksander Mann, Kazimierz (widok na ul. Browarną) , 1922 r.

Aleksander Mann (1869–1929), malarz, grafik.

Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie – w Klasie Rysunkowej zwanej Szkołą Wojciecha Gersona, w Szkole Rysunku i Malarstwa S. Grocholskiego w Monachium i w ASP w Krakowie u T. Axentowicza. Tematem jego prac jest głównie architektura i pejzaże, rzadziej – portrety. Prace tworzone w technikach akwareli, malarstwa olejnego oraz autolitografii. Autor wystawiał je głównie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz w galeriach warszawskich, krakowskich, lwowskich i in.

Aleksander Mann, Uliczka w Kazimierzu Dolnym, 1922 r.

Należał do TZSP, był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego, redagował miesięcznik „Wianki”. Jego żoną była pisarka, Janiną Pierożyńska.

Większość jego dzieł przepadła podczas II Wojny Światowej.

Z roku 1922 pochodzi kazimierski cykl rysunków Aleksandra Manna.

Aleksander Mann, Widok na klasztor oo. Reformatów w Kazimierzu, 1922 r.

Aleksander Mann, Kazimierz, 1922 r.