wKazimierzuDolnym.pl

Kazimierskie rysunki Aleksandra Manna
Powstałe w 1922 roku.

postacie
Aleksander Mann, widok na Browarną

Aleksander Mann, widok na Browarną

Aleksander Mann (1869–1929), malarz, grafik.

Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie - w Klasie Rysunkowej zwanej Szkołą Wojciecha Gersona, w Szkole Rysunku i Malarstwa S. Grocholskiego w Monachium i w ASP w Krakowie u T. Axentowicza. Tematem jego prac jest głównie architektura i pejzaże, rzadziej - portrety. Prace tworzone w technikach akwareli, malarstwa olejnego oraz autolitografii. Autor wystawiał je głównie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz w galeriach warszawskich, krakowskich, lwowskich i in.

Aleksander Mann, ul. Klasztorna

Aleksander Mann, ul. Klasztorna

Należał do TZSP, był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego, redagował miesięcznik "Wianki". Jego żoną była pisarka, Janiną Pierożyńska.

Większość jego dzieł przepadła podczas II Wojny Światowej.

Z roku 1922 pochodzi kazimierski cykl rysunków Aleksandra Manna.

Aleksander Mann, Klasztor

Aleksander Mann, Klasztor

Aleksander Mann, Wisła

Aleksander Mann, Wisła