wKazimierzuDolnym.pl

Jan Chryzostom Pasek o Kazimierzu
… nie rozwodził się nad urokami miasta, ale świadczy, że znane mu było

historia

"Z tego sejmu naznaczony posłem do Turek Gniński, wojewoda chełmiński. Komisya odprawowała się w Sandomierzu, oboz zaś stał pod Trembowlą dobrze bardzo i wygodnie, bo sobie żołnierze gospodarowali, siali, orali, łąki kosili i zimie taką wygodę mieli, jak w domu, i na bazarze taniej wszystko, niżeli po miastach, bo w obozie piwa i miody warzono i wozy tak szły na targi w majdan, jak przed laty do Kazimierza. Ordynacya tak[a] wojska bardzo dobra; gdyby tak zawsze, lepiejby, niżeli się po Polszcze włoczyć na stanowisko i z [s]tanowiska konie w niwecz obracać.