Grzyby pasorzytnicze* z okolic Puław i Kazimierza
*pisownia oryginalna

„Praca niniejsza zawiera spis grzybów pasorzytniczych [pisownia oryginalna], zbieranych głównie w Puławach i Kazimierzu, a częściowo w ich okolicach. (…) Zbiory pochodzą głównie z 1923 roku, a częściowo i z lat dawniejszych, poczynając od r. 1918. (…)

Uwagi dotyczące występowania niektórych grzybów.

Prawdziwą plagą zbóż w okolicach Puław i Kazimierza jest rdza Puccinia graminis dzięki obfitości berberysu w tych stronach. Szczególnie silnie wystąpiła ta rdza w roku 1921, w którym lato było suche i upalne, słabiej zaś w roku 1923, w lecie chłodnem i wilgotnem. (…) W okolicach Puław w roku 1921 wystąpiło również silne na berberysie stadjum ognikowe rdzy, w roku zaś 1923 dość słabo. (…)

Phytophtora infestans na ziemniakach w ciągu lat ostatnich (1921-2) bardzo słabo występowała, nieco silniej w r. 1923.

Jabłonie i grusze szczególnie silnie były porażone w roku 1922 przez czarny grzybek owocowy Fusicladium dendriticum i prinun, który spowodował znaczne skarłowacenie owoców. Clasterosporium carpophilum w r. 1923 poraziło na kilku wiśniach w ogrodzie instytuckim w Puławach nietylko liście lecz i owoce, powodując masowe usychanie tych ostatnich. (…)

W okolicach Puław wystąpił też epidemicznie grzybek, powodujący plamistość liści lip (…). Niektóre lipy potraciły wcześnie znaczną ilość liści, zupełnie zielonych, skutkiem opanowania przez grzybek ogonków liściowych.

Pod względem geograficznego rozmieszczenia ciekawy jest mączniak na wilczomleczu (…) morfologicznie podobny do (…) na agreście. (…)”

Na kolejnych stronach znajduje się szczegółowy spis grzybów z ich nazwami łacińskimi, której to nie podejmuję się przepisać.