Zygmunt Grasinski

Zygmunt Grasiński, nr obozowy 19403, ur. 11.09.1898, zamordowany w KL Auschwitz 8 grudnia 1941 roku. Jeden z organizatorów kazimierskiej konspiracji, współtwórca miejscowego ruchu oporu.

Za swą działalność patriotyczną aresztowany 26 maja 1941 r. wraz z piętnastoma innymi osobami, przewiezionymi następnie przez Gestapo do więzienia na Zamku Lubelskim. Część z nich zesłana do KL Auschwitz, przybyła do obozu transportem z 30 lipca 1941 r. Wróciły tylko 3 osoby. Wśród zamordowanych znaleźli się m.in.: Leopold Pisz, Kazimierz Baranowski, rejent Jerzmanowski, Zygmunt Sarzyński (15-letni chłopiec).