Zamek
Jadwiga Czerepińska

Dla Kazimierza oprócz lokacji na prawie polskim i przywileju o drogach, król wzniósł murowany zamek ku obronie – jak pisze Długosz. W zupełności potwierdziło się to w drodze badań archeologicznych, które wykazały, wbrew powątpiewaniom wielu badaczy, że zamek istotnie powstał około połowy XIV w. Na tzw. surowym korzeniu, czyli bez uprzednich nawarstwień osadniczych. Zamek miał pełny pierścień murów wokół dziedzińca, którego ukształtowanie pokrywało się z obecnym od strony miasta, jednakże od strony północno-wschodniej kształt ten był nieregularny, o czym świadczą odkryte relikty fundamentów na dziedzińcu. Ponadto na jego środku znaleziona została studnia, a na linii dojazdu urządzenia przedbramne, które wymagają jeszcze przebadania. Skromne pomieszczenia mieszkalne mieściły się w części zamku skierowanej ku miastu. Wieża starszego zameczku górująca na sąsiednim wzgórzu została zmodernizowana (blanki), natomiast zaniechano otoczenia jej pierścieniem murów, nowy zamek przysuwając ku nieobronnemu miastu. Pierwotny zameczek – wzniesiony najwidoczniej bez liczenia się z rozwojem osady – nie mógł istotnie służyć skutecznie obrona miastu tak usytuowanemu jak obecnie.

Jadwiga Czerepińska