Wisła
źródło, brzeg i ujście

(…) Jak widać z mapy: Wisła płynie dotychczas przez kraj górzysty, falisty. Niedaleko za Krakowem, płynąc Wisłą, „wyjeżdżamy” w okolice bardziej równinne — po czem to poznajemy? Zastanówcie się, jaki teraz będzie bieg wody, koryto? Co powiecie o wysokości brzegów?

Gdzie się brzeg znów znacznie wznosi? (Kazimierz). Na którym brzeg u leży Kazimierz? Posłuchajmy, co nam mapa opowie o Kazimierzu. Nauczyciel zwraca uwagę na krajobraz, wielkość miasteczka; wyprowadzamy wniosek, że wobec tak malowniczego położenia (góry i rzeka) Kazimierz nadaje się doskonale na miejscowość wypoczynkową. Kazimierz jest też znaną miejscowością wypoczynkową. Na wzgórzach, w okolicach Kazimierza rozsiadły się sady, których owoce jadą Wisłą na sprzedaż w rozmaite okolice Polski. Zwracamy uwagę na brak połączenia kolejowego. Miejscowość tę upodobał sobie król Kazimierz Wielki (stąd i jej nazwa) przed kilkuset laty, kazał wybudować zamek z basztą obronną, którego ruiny jeszcze istnieją. Jeszcze inne ciekawsze stare budynki można oglądać nad Wisłą w Kazimierzu — a mianowicie śpichrze. Jak myślicie, dlaczego je tu właśnie postawiono? Wywnioskujemy, że Wisłą wożono dawnej zboże na sprzedaż i to napewno w dużych ilościach. (…)