Wieża. Strażnica celna. Baszta
Jadwiga Czerepińska

Najprawdopodobniej powstanie okrągłej kamiennej wieży obronnej, zwanej potocznie basztą w Kazimierzu, która wyraźnie nosi cechy architektury przedkazimierzowskiej, wiązało się z ochrona poboru cła na Wiśle. Wieża ta musiała być otoczona pierścieniem zabudowy drewnianej, co w sumie tworzyło pierwotny zameczek powstały najpewniej z fundacji królewskiej lub książęcej, a nie żeńskiego klasztoru panien norbertanek. Charakter strażnicy celnej tłumaczy usytuowanie wieży vis a vis dawnego przewozu tzw. woyszyńskiego, co stanowiło punkt dość odległy od dogodnego miejsca osadniczego, jaki obrano na stożku napływowym Grodarza u stóp wzgórza, na którym powstała też fara kazimierska.

Jadwiga Czerepińska