Powódź w 1934 r.

Pierwsze zdjęcie powodzi, jakie udało się nam zdobyć pochodzi z 1934 roku, kiedy Wisła rozlała się szeroko, hen poza dzisiejszy wał. Powyżej to właśnie zdjęcie. Po lewej stronie widoczny kamieniołom w Nasiłowie, na wodzie bałwany piany, której widok dobrze znamy.