Kwaskowa Góra w 3D

Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie przedstawia Państwu symulację komputerową, czyli trójwymiarowe obrazy możliwych sposobów zagospodarowania przestrzennego (zabudowy) fragmentu Kazimierza Dolnego nad Wisłą: rejonu ulicy Kwaskowa Góra.

Na teren ten wywierana jest presja inwestycyjna.

Jego sposób zabudowy nie jest dotąd przesądzony w planach zagospodarowania przestrzennego.

Który z przedstawionych tutaj wariantów zabudowy uważa Pan/ Pani za najlepszy? A może ma Pan/ Pani inne propozycje?