"Kraina Radości" proj. T.Michalak


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

KOMPANIA TWÓRCZA KAZIMIERZ Sp. z o.o. 2003 rok
SZKIC KONCEPCYJNY PARKU RODZINNEGO „KRAINA RADOŚCI"
Kazimierz Dolny, dawne kamieniołomy przy
ul. Krakowskiej.
Część rysunkową opracował
mgr inż.arch. Tadeusz Michalak,
autor koncepcji programowej Tomasz Kopeć
*
Stan istniejący.
Co najmniej od XVI w. w miejscu tym wydobywano kamień, który używany był do wznoszenia budowli, regulacji Wisły oraz wypału wapna. W latach 80-tych XX wieku zaprzestano eksploatacji. Od tego czasu, na skutek wzmożonej wegetacji teren nabrał nowych, wtórnych wartości, stając się miejscem o cechach krajobrazu nieomal naturalnego.
Sytuacja taka jest jednak przejściowa, gdyż cały teren we wzmożonym tempie pokrywa się zaroślami, zmieniając w ten sposób swój charakter i tracąc cechy wyróżniające go od sąsiednich wzgórz pokrytych bujną zielenią.
*
Projekt.
Przedstawiony projekt zagospodarowania dna kamieniołomów dla potrzeb parku rodzinnego sporządzony został w dwóch wariantach.
Wariant pierwszy jest rozwiązaniem bardziej dyskretnym, w większym stopniu podporządkowanym obecnemu charakterowi miejsca. Pozostawia się znaczne fragmenty niezagospodarowane, będące dalej łąkami kwietnymi. Zdajemy sobie sprawę, że stan ten trzeba będzie utrzymywać w sposób sztuczny, poprzez niedopuszczenie do rozwoju zieleni wysokiej.
(...)
Wariant drugi przedstawia się od strony programowej znacznie bogaciej. Rozbudowana została część wiejska, utrzymana w charakterze muzeum budownictwa ludowego, które zajmuje wschodnia część dna kamieniołomów (...).
Część centralną projektuje się zadrzewić. Będzie stanowiła ona namiastkę bajkowego lasu. W części zachodniej, na wzniesieniu pod lasem, skąd rozciąga się widok na dno kamieniołomów i na dolinę Wisły proponuje się umieścić kilka drewnianych budynków. Poniżej powstaną nowe, utrzymane w dawnym charakterze budynki stajni i wozowni. Również złożona z nowych budynków będzie Kamienna Osada. W celu podniesienia jej atrakcyjności proponuje się zlecenie projektów poszczególnych budynków znanym polskim architektom, co może zaowocować powstaniem unikalnego zespołu budynków.
*
Tworzywo
Rekonesans po kilkunastu wsiach w okolicach Kazimierza wykazał, że coraz mniej znajduje się przykładów dawnego budownictwa drewnianego. Dominują obiekty powstałe po 1945 r. (..) Z każdym rokiem będzie ciężej pozyskać i tym samym uratować interesujące budowle.
Skala wprowadzonych budynków podkreśla momentalny charakter ściany kamieniołomów i nie tworzy nowej wartości przestrzennej w dolinie Wisły.

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>