Kamieniołom w Nasiłowie

Andrzej Szymkowiak, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Dominika Mierzwa

Łączy nas geologia i nie tylko… Kazimierz Dolny – Nasiłów

Spacerując nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, łatwo zauważyć nieczynny kamieniołom po drugiej stronie rzeki. Bladożółte skały tonące w zieleni wyglądają bardzo ładnie. Robią jednak wrażenie dopiero wtedy, gdy podejdziemy do nich bliąej. Warto więc przeprawić się promem na drugi brzeg Wisły.

Mowa o kamieniołomie kredowych skał wapienno-krzemionkowych (opok) w Nasiłowie, który jest jednym z najpiękniejszych obiektów geoturystycznych tutejszych okolic (7 km od Puław, lewy brzeg Wisły).

Obserwacje zaczynamy od szarożółtych skał odsłaniających się mniej więcej na poziomie Wisły (opoki – mastrycht, górna kreda). Występują tam liczne skamieniałości, np. małże, belemnity, ramienionogi, amonity, łodziki czy gąbki. Czasem można natrafić na kolekcjonerskie rarytasy, np. zęby rekina.

Opoki przechodzą stopniowo w cienką warstwę wapieni, skał podobnego koloru, ale wyraźnie twardszych. Zauważyć w nich można nieregularne rurkowate formy – to najprawdopodobniej nory utworzone przez raki. Wyżej widać warstwy piaskowca z rdzawobrunatnymi warstwami. Mniej więcej w tym miejscu przebiega GRANICA ER MEZOZOICZNEJ I KENOZOICZNEJ.

Dalsza część odsłonięcia to w potocznym określeniu „siwak”, czyli szare lub jasnoszare gezy – skały wapienno-krzemionkowe podobne składem do opok. Ponieważ to już era kenozoiczna, znajdziemy tu inne skamieniałości, np. małże, ślimaki czy jeżowce.

Nasiłów znany jest ze swej wyjątkowości wśród europejskich geologów, dlatego napotkany tu obcokrajowiec z plecakiem i młotkiem to ostatnio nie rzadkość.

Raj dla miłośników fotografii!

Polecamy!

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław) nr 21.3111.0010.00.8