Jan Trembecki (1934-2017)
fotograf „migawek z ulicy”

Zamek, fot. Jan Trembicki

z materiałów Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN

Jan Edward Trembecki (ur. 17 grudnia 1934 roku, zm. 6 lutego 2017 roku) – znany lubelski fotoreporter. W „Kurierze Lubelskim” pracował od wiosny 1957 roku do 1998 roku (na emeryturę przeszedł trzy lata wcześniej). Przez pewien czas był oddelegowany z redakcji do lubelskiego oddziału Centralnej Agencji Fotograficznej. Wielokrotnie nagradzany, m.in. za fotografię Zamieć, przedstawiającą woźnicę, który próbuje wydobyć z zaspy konny zaprzęg. Całe życie związany z rodzinnym miastem. Był fotografem „migawek z ulicy”. (…)

Zostawił sobie też dwa zdjęcia, które zrobił wybitnej aktorce Mieczysławie Ćwiklińskiej. Powstały one dla CAF-u. Ćwiklińska przyjechała wówczas do Lublina w ramach obchodów 70-lecia pracy teatralnej, zagrała babcię w sztuce Drzewa umierają, stojąc. Na rewersie jednej z tych fotografii artystka złożyła autograf, pod adnotacją wykonaną innym, dużo staranniejszym charakterem pisma. Przytaczam go w całości: „Miłemu Panu Janowi Trembeckiemu stokrotnie dziękuję za piękny serwis zdjęć z jubileuszu 70-ciolecia mej pracy. Z życzeniami dalszych sukcesów. 15 XII 1970 r.”

Fotografie pochodzą z archiwum Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN więcej materiałów w zbiorach Ośrodka kolekcja Kuriera Lubelskiego ; Kazimierz Dolny