"Kraina Radości" proj. T.Michalak


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

KOMPANIA TWÓRCZA KAZIMIERZ Sp. z o.o. 2003 rok
SZKIC KONCEPCYJNY PARKU RODZINNEGO „KRAINA RADOŚCI"
Kazimierz Dolny, dawne kamieniołomy przy
ul. Krakowskiej.
Część rysunkową opracował
mgr inż.arch. Tadeusz Michalak,
autor koncepcji programowej Tomasz Kopeć
*
Stan istniejący.
Co najmniej od XVI w. w miejscu tym wydobywano kamień, który używany był do wznoszenia budowli, regulacji Wisły oraz wypału wapna. W latach 80-tych XX wieku zaprzestano eksploatacji. Od tego czasu, na skutek wzmożonej wegetacji teren nabrał nowych, wtórnych wartości, stając się miejscem o cechach krajobrazu nieomal naturalnego.
Sytuacja taka jest jednak przejściowa, gdyż cały teren we wzmożonym tempie pokrywa się zaroślami, zmieniając w ten sposób swój charakter i tracąc cechy wyróżniające go od sąsiednich wzgórz pokrytych bujną zielenią.
*
Projekt.
Przedstawiony projekt zagospodarowania dna kamieniołomów dla potrzeb parku rodzinnego sporządzony został w dwóch wariantach.
Wariant pierwszy jest rozwiązaniem bardziej dyskretnym, w większym stopniu podporządkowanym obecnemu charakterowi miejsca. Pozostawia się znaczne fragmenty niezagospodarowane, będące dalej łąkami kwietnymi. Zdajemy sobie sprawę, że stan ten trzeba będzie utrzymywać w sposób sztuczny, poprzez niedopuszczenie do rozwoju zieleni wysokiej.
(...)
Wariant drugi przedstawia się od strony programowej znacznie bogaciej. Rozbudowana została część wiejska, utrzymana w charakterze muzeum budownictwa ludowego, które zajmuje wschodnia część dna kamieniołomów (...).
Część centralną projektuje się zadrzewić. Będzie stanowiła ona namiastkę bajkowego lasu. W części zachodniej, na wzniesieniu pod lasem, skąd rozciąga się widok na dno kamieniołomów i na dolinę Wisły proponuje się umieścić kilka drewnianych budynków. Poniżej powstaną nowe, utrzymane w dawnym charakterze budynki stajni i wozowni. Również złożona z nowych budynków będzie Kamienna Osada. W celu podniesienia jej atrakcyjności proponuje się zlecenie projektów poszczególnych budynków znanym polskim architektom, co może zaowocować powstaniem unikalnego zespołu budynków.
*
Tworzywo
Rekonesans po kilkunastu wsiach w okolicach Kazimierza wykazał, że coraz mniej znajduje się przykładów dawnego budownictwa drewnianego. Dominują obiekty powstałe po 1945 r. (..) Z każdym rokiem będzie ciężej pozyskać i tym samym uratować interesujące budowle.
Skala wprowadzonych budynków podkreśla momentalny charakter ściany kamieniołomów i nie tworzy nowej wartości przestrzennej w dolinie Wisły.

 

Wyszukiwarka

Aktualności

24.04.2014
OUTDOOR PHOTOGRAPHY CAMP to oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży: kurs języka angielskiego z udziałem native speakerów.
20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.

<< <  Strona 2 z 132  > >>