Remont studni

W sierpniu rozpoczęły się remonty trzech kazimierskich studni - dwóch zabytkowych na Rynku i jednej (nie będącej obiektem zabytkowym, lecz znajdującej się w ewidencji UM) przy ul. Lubelskiej.
Wymieniony zostanie gont na daszkach, przeprowadzona też będzie ogólna konserwacja oraz prace restauratorskie, w tym odgrzybianie, bejcowanie i zabezpieczenie konstrukcji.
Obiekty poddawane są pracom kolejno, dzięki czemu nie zaistnieje sytuacja, w której obie rynkowe studnie będą jednocześnie ukryte za ogrodzeniem zabezpieczającym.
Remont potrwa kilka tygodni i zakończy się w pierwszej połowie września.
Decyzja o remontach podjęta została w marcu br., kiedy to uznano, że powinny być one przeprowadzone jeszcze w obecnym sezonie konserwatorskim.
Do sierpnia gromadzona była dokumentacja, tj. projekt, pozwolenie, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, oferty dotyczące wykonania itd. Zarówno gont na daszkach, jak i stan samych obiektów wymagał remontu. Po jego przeprowadzeniu, przez kolejne lata nasze studnie będą znów malowniczą wizytówką i znakiem rozpoznawczym Kazimierza.

Prace wykonuje firma Wojdyła Budownictwo Sp. z o. o. z Rabki Zdroju
za kwotę 24 097,91 złotych brutto.
źródło: Gazeta Kazimierza Dolnego

Kazimierz Dolny, sierpień 2012

 

Wyszukiwarka

Aktualności

01.01.1970
10 i 11 grudnia na kazimierskm rynku odbędzie się
V Jarmark Świąteczny.
Towarzyszyć mu będzie wiele interesujących wydarzeń.

<< <  Strona 132 z 132