w Kazimierzu Dolnym.pl

Historia – Kazimierz Dolny

Historia

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym
Jerzy Siennicki

„Wiadomości konserwatorskie”, 1929, dodatek do nr 3 „Ziemi”

O Kazimierzu, cz. II
Michał Baliński

Fragment „Wspomnienia jednego dnia wędrówki po kraju”.

Walka z ruiną
Józef Dutkiewicz

Artykuł opublikowany w Wiadomościach Literackich w 1939 r.

Mrówki z okolic Kazimierza
Bohdan Pisarski

W tym specjalistycznym tekście znajdują się nie tylko informacje o lokalnych mrówkach, ale i szereg wiadomości o właściwościach gleb, roślinach…

Potop szwedzki w Kazimierzu Dolnym

W artykule zawarto m.in. tekst historyczny z roku niedługo po wojnach szwedzkich nastałym.

Wysiedlenie do Kazimierza
Stanisław Kowalczyk

W 1940 r. rodzinę P. Kowalczyków wysiedlono z rodzinnej wsi i przywieziono do Kazimierza. Zamieszkali u Państwa Wolnych na Szkolnej.

Pieśń nowa o gwałtownym deszczu nigdy niesłychanym w Koronie Polskiej w Kazimierzu Dolnym, w roku 1644

Rzecz działa się dnia maja 20, Roku Pańskiego 1644.

Kazimierz Dolny
Maciej Masłowski

Fragment artykułu z 1927 r., opublikowanego w Dwutygodniku Krajoznawczym Ilustrowanym Ziemia.

Koza kaźmierzowska
Maurycy Trybulski

Zanim przejdę do opisu ras cudzoziemskich, chcę zwrócić szczególniejszą uwagę na nasz materjał krajowy…

Grzyby pasorzytnicze z okolic Puław i Kazimierza
*pisownia oryginalna

Lista grzybów – pasożytów atakujących lokalne uprawy w latach 1921-1923. Tekst dla specjalistów, laikom zaś dający wyobrażenie o jednym z problemów nękających miejscową ludność.

Z historji Kazimierza Dolnego i jego okolic
Jerzy Niemojewski

Tekst Niemojewskiego napisany został na podstawie historycznych dokumentów i jako taki wydaje się być wiarygodnym źródłem przyszłych dociekań.

Wycieczki po kraju
Aleksander Janowski

„Co do malowniczości, to opisywanym tu miejscowościom przyznać należy pierwszeństwo przed innemi w kraju. Nigdzie nie znajdziemy tak pięknych wzgórz, jak pod Kazimierzem.”

Kazimierz Dolny i jego zabytki
Ignacy Kołodziejczyk

Przewodnik turystyczny z opisem miasta, zabytków i letniska, z reklamami, z fotografiami i z tym, co turyście z roku około 1930 było niezbędnym.

Jan Paweł Woronicz

Notatka z Albumu pisarzy polskich, 1898, Zebrał i objaśnił Stefan Demby.   Illustrował Henryk Piątkowski. Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie.

Jan Chryzostom Pasek o Kazimierzu

Wzmianka z „Pamiętników”, Rok Pański 1667, z przypisem współcześniejszym n.t. Kazimierza: „Kazimierz Dolny nad Wisłą w wojew. lubelskiem, zwany dawniej małym Gdańskiem, ożywiony punkt handlowy, z śpichrzami na zboże, dziś ruiny.”

Michał Baliński o Kazimierzu

„Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju”, 1841 – fragmenty.