Spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie szkoły

We środę 17 sierpnia b.r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie w sprawie kazimierskiej szkoły. Uczestniczyli w nim burmistrz Grzegorz Dunia i dyrektor GZS Jerzy Arbuz. Panowie odbyli rozmowę z Dyrektorem Departamentu Budżetu Państwa, Anną Kęczkowską.
W spotkaniu wzięła również udział Posłanka Joanna Mucha.

Burmistrz G. Dunia:
„Wizyta odbyła się dzięki życzliwej nam posłance Ziemi Lubelskiej, P. Joannie Musze. Jest ona bardzo oddana sprawie poszukiwania tak potrzebnych naszej gminie środków. Już od pierwszych dni po katastrofie Pani Poseł zaangażowała się w działania zmierzające ku pozyskaniu pieniędzy na budowę nowej szkoły. Osobiście wzięła udział w środowym spotkaniu w Ministerstwie Finansów, podczas którego dowiedzieliśmy się, że mamy szansę i możliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztów odbudowy szkoły z rezerwy budżetu Państwa - i jest to dla nas bardzo ważna wiadomość.
Musimy złożyć stosowne wnioski, ale dopiero w chwili, gdy będziemy posiadali dość dokładną wiedzę o kosztach realizacji inwestycji.
Uzyskaliśmy zapewnienie o finansowaniu, z tym, że konieczne będzie opracowanie szczegółowego harmonogramu, gdyż do tej pory - za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego - przedstawiliśmy w Ministerstwie koszt realizacji wg. bardzo ogólnego, szacunkowego kosztorysu, Ministerstwo natomiast wymaga przedstawienia dokładniejszego, choćby przybliżonego do realnego kosztu.
Taki kosztorys będziemy mogli przedstawić po opracowaniu koncepcji architektoniczno - programowej. Ważne jest, by jeszcze przed opracowaniem właściwego projektu uzyskać pisemne zapewnienie - promesę - z Ministerstwa, że otrzymamy niezbędne środki na inwestycję. Wtedy będę mógł ogłosić przetarg w trybie „zaprojektuj - wybuduj".
Jak wiadomo, aby móc ogłosić przetarg niezbędne jest zapewnienie finansowania inwestycji.

Nasze spotkanie w Ministerstwie Finansów pozwala sądzić, że sprawy są na dobrej drodze i że tę niezbędną pisemną promesę otrzymamy, a to znów pozwala mieć nadzieję, że będziemy mogli zbudować nową szkołę. Wiadomość ta ogromnie mnie cieszy i nastraja optymistycznie, motywując do kolejnych aktywnych działań."

czytaj też notatkę ze spotkanie na stronie Posłanki Joanny Muchy - www.joannamucha.pl

 

 

Wyszukiwarka

Aktualności

16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!
24.04.2014
OUTDOOR PHOTOGRAPHY CAMP to oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży: kurs języka angielskiego z udziałem native speakerów.

Strona 1 z 131  > >>