Pismo Zarządu Samorządu Mieszkańców do władz Kazimierza

Zarząd Samorządu Mieszkańców                                        Kazimierz Dolny, 20 kwietnia 2009

 

 

 

Szanowni Panowie
Przewodniczący Rady Miasta
PIOTR RUCIŃSKI
oraz
Burmistrz Kazimierza Dolnego
GRZEGORZ DUNIA

 

 

 

Pragniemy zawiadomić Panów, że dnia 15 kwietnia 2009 r. zarząd Samorządu Mieszkańców w składzie:
Ryszard Niezbecki (przewodniczący),
Monika Kubiś - Arbuz (wiceprzewodnicząca)
Remigiusz Jeżewski (członek zarządu)
- odbył spotkanie z przedstawicielami prezydium Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.  
Po wysłuchaniu racji Komitetu, w pełni przychylamy się do stanowiska i postulatów wysuwanych przez OKOKK.
 
Zarząd Samorządu Mieszkańców podziela opinię, iż sprzedaż działki obejmującej teren kamieniołomu powinna być poprzedzona uszczegółowieniem zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, ewentualnie sformułowaniem szczegółowych warunków zabudowy, przez sporządzenie wiążącego dla przyszłego inwestora projektu koncepcyjnego, do której to czynności zobowiązuje zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Uważamy także za celowe rozważenie możliwości zastąpienia koncepcji sprzedaży przez przystąpienie do programu Partnerstwa Publiczno Prywatnego i w tej formule podjęcia poszukiwań potencjalnych inwestorów, którzy uzyskają prawo do inwestowania na gruncie należącym do Gminy. Pozwoli to Gminie w sposób ciągły czerpać dochody pochodzące z zysków operatora bez utraty własności przedmiotowej nieruchomości. Takie możliwości stworzyła Ustawa o Partnerstwie Publiczno Prywatnym, która weszła w życie w dniu 27.02.2009 roku (DzU.nr19 z dn. 19.02.2009) jako instrument prawny wspomagający rozwój jednostek samorządowych nie dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi na dokonanie niezbędnych inwestycji.
Jednocześnie pragniemy w tym miejscu wyrazić pogląd, iż decyzje dotyczące radykalnych działań związanych z tak istotnymi terenami i obiektami, jak np. kamieniołomy, stanowiącymi o wartości i charakterze naszego miasta, będącymi jego istotnymi elementami, powinny być poprzedzone stosownymi konsultacjami społecznymi, oraz że wola mieszkańców powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji przez Radę Miasta. Uważamy też, iż w takich sytuacjach mieszkańcy muszą mieć możliwość zapoznania się z całością uwarunkowań dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu. Albowiem to nam, mieszkańcom, w najwyższym stopniu zależy na dobru Kazimierza, w dłuższej niż tylko doraźnej, kilkuletniej perspektywie. To my jesteśmy zainteresowani zachowaniem jego wartości kulturowych i krajobrazowych oraz dbałością o rozwój miasta, oparty o te właśnie wartości, będące jego wielkim kapitałem.
 Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
 Ryszard Niezbecki
 Wiceprzewodnicząca Samorządu Mieszkańców
 Monika Kubiś - Arbuz

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>