Warsztaty archeologiczne

WARSZTATY ARCHEOLOGII DOŚWIADCZALNEJ 2009.
Każdego, kogo ciekawi, jak żyli nasi słowiańscy przodkowie sprzed 1200 lat, zapraszamy w dniach 11 - 22 sierpnia 2009 do Żmijowisk (16 km od Kazimierza Dolnego - kierunek: Wilków, Kosiorów), gdzie na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska przeprowadzone zostaną kolejne Warsztaty Archeologii Doświadczalnej.
Program tegorocznej edycji Warsztatów skupiać się będzie na wybudowaniu trwałych elementów powstającego przy grodzisku w Żmijowiskach archeologicznego skansenu.
W tym roku powstały już pierwsze rekonstrukcje: chaty typu półziemiankowego, stylizowanego mostu, bardzo zawansowana jest eksperymentalna budowa fragmentu umocnień grodu, odkrytych podczas badań wykopaliskowych: wału i grodowej bramy.
 
Planowane do realizacji podczas Warsztatów zadania mają wzbogacić wyposażenie powstającego skansenu i służyć do prowadzenia poszczególnych nurtów badawczych programu archeologii doświadczalnej.
Archeolodzy i studenci z Instytutu Archeologii UMCS, pod kierunkiem specjalistów - ceramików, podejmą próbę wybudowania pieca garncarskiego, opartego na obiekcie archeologicznym, odkrytym w Perespie k. Lubaczowa. Naukowcy i studenci z Katedry Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pomagać będą przy kolejnych próbach przygotowywania słowiańskiego pożywienia, a próbki tego pożywienia poddadzą następnie badaniom analitycznym w swoich laboratoriach. Planowane są również eksperymenty z krzesaniem i nieceniem ognia pradawnymi metodami, budowa pieca piekarskiego, urządzenie chaty półziemiankowej na pracownię garncarską oraz budowa rekonstrukcji studni, odkrytej na grodzisku w pobliskim Chodliku. Podjęte zostaną kolejne próby wytopu żelaza w piecach szybowych oraz wypału naczyń ceramicznych w jamie ziemnej. Doskonalona będzie również rekonstrukcja wału obronnego grodu.
Organizatorzy Warsztatów zapraszają wszystkich zainteresowanych tą problematyką do odwiedzenia grodziska w Żmijowiskach. Goście zagwarantowane mają nie tylko obserwowanie prowadzonych działań, ale również możliwość osobistego, aktywnego uczestnictwa w poszczególnych eksperymentach. Jednocześni informujemy, że specyfika prowadzonych działań - ich zależność od warunków atmosferycznych i właściwości surowców - uniemożliwiają podanie konkretnych terminów (dnia, godziny) realizacji poszczególnych eksperymentów. Tak więc przyjeżdżając do Żmijowisk trzeba zdać się na łut szczęścia, wyczucie albo bieżącą informację, której można zasięgnąć pod mailowym adresem: archeologia@kazimierz-muzeum.pl
UWAGA! O zakwaterowanie i wyżywienie należy zadbać we własnym zakresie. Istnieje możliwość rozbicia namiotu na powstającym w Żmijowiskach polu namiotowym i skorzystania z funkcjonującej tam kuchni i grilla, ewentualnie wynajęcia pokoju w gospodarstwach w Żmijowiskach lub Kosiorowie.
Tegoroczna edycja Warsztatów Archeologii Doświadczalnej możliwa jest dzięki:
ZAKŁADOM AZOTOWYM „PUŁAWY" S.A. - sponsorowi projektu „Muzeum Dawnych Słowian";
POWIATOWI OPOLSKIEMU - partnerowi finansowemu
FUNDACJI „NA DOBRE'" - partnerowi programowemu
Bożena Gałuszewska Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny

 

 

Wyszukiwarka

Aktualności

20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.
29.06.2013

W naszym ogródku kawiarnianym Pod Bzem, ulokowanym w zaciszu, choć przy rynku...

<< <  Strona 2 z 131  > >>