Miejskie rozprawy naukowe Waldemara Siemińskiego

W czerwcu 2009 roku w wydawnictwie „Difin" wydana została naukowa książka W. Siemińskiego i T. Topczewskiej pt. „Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004 - 2008". Rewitalizacja to kompleksowa (społeczna, gospodarcza, budowlana) odnowa i ożywienie zdegradowanych, podupadłych części miast. W Polsce jest to olbrzymi problem, o którym w ogóle się nie mówi (milion mieszkań w naszych miastach jest tak zdewastowanych, że nie da się ich remontować).
Przy wsparciu UE ruszyły pierwsze działania rewitalizacyjne, na które dotąd nasze Państwo nie znajdowało środków. W działaniach wzięło udział 113 miast, w tym Kazimierz Dolny (odnowa ul. Lubelskiej). Autorzy książki przedstawiają doświadczenia najlepszych działań rewitalizacyjnych.
Kazimierzak, Waldemar Siemiński, pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie oraz na Politechnice Warszawskiej. W swym dorobku naukowym ma m. in. publikowaną (wraz z B. Czarneckim) książkę o kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz „O dyskusji publicznej w planowaniu przestrzennym". Szerzej znamy Siemińskiego jako autora powieści, m. in. „Kobiety z prowincji" i „Niech cię odleci mara".
red
* Waldemar Siemiński - dr nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach socjologii miasta, samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego.  Współautor książek: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (Difin 2004) oraz Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005). Teresa Topczewska dr nauk geograficznych, planista przestrzenny.
Kierownik Zespołu Rewitalizacji Miast w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miast oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Współautorka i redaktor naukowy książki "Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych (IGPiM 2005).
Autorzy wykazali pełne kompetencje dla realizacji postawionych na wstępie zadań. Oparli się zarówno na analizie dokumentów bezpośrednio związanych z tematyką objętą Działaniem 3.3. w dokumentach ZPORR i na przeprowadzonych ankietach w wybranych miastach. Nie poprzestali jednak na tym. W opracowaniu widać bardziej szerokie przygotowanie i ześrodkowanie ich zainteresowań oraz posiadanej wiedzy socjologicznej i ekonomicznej dla dojrzałej i wyważonej oceny początkowych przejawów rewitalizacji w Polsce na tle braków i barier, jakie stanowi nikłe zaplecze instytucjonalne i finansowe polityki miejskiej w Polsce. W tym celu autorzy dyskretnie wskazują na główne pola rozwijane w krajach Europy Zachod niej, a pośrednio lub bezpośrednio na kierunki prac potrzebne w kraju.
(Z recenzji dr hab. inż. arch. Krzysztofa Skalskiego)
 ... recenzowana praca odznacza się wysokim poziomem opracowania naukowego i eksperckiego. W wyniku analiz miarodajnych materiałów zaprezentowano wiedzę nową w zakresie rewitalizacji miast w Polsce oraz sformułowano istotne wnioski i postulaty o walorach poznawczych i przydatnych dla praktyki.
(Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka).
Bożena Gałuszewska Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny

Wyszukiwarka

Aktualności

11.11.2008


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Poniedziałkowe spotkanie odbyło się w atmosferze skupienia. Pani opowiedziała nam treść II cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza.
08.11.2008

Ewa Wolny

W niedzielne popołudnie 2 listopada, salon domu Marii i Jerzego Kuncewiczów pękał w szwach. Przyszli doń ci wszyscy, którzy tego wyjątkowego dnia, w Zaduszki, chcieli wspomnieć dawnych bywalców Wąwozu Małachowskiego.
01.11.2008

 

Księga raju

 

 Icyk Manger

Czas spędzony w raju był najpiękniejszym okresem mego życia. Bardzo często zamykam oczy i przeżywam na nowo te szczęśliwe chwile. Wtedy w sennych marzeniach zapominam nawet o tym, że obcięto mi skrzydła przed wyprawieniem w inny świat...