Koza Pani Peli

28.12.2012

Po remoncie KOKPiT-u


28 grudnia 2012 roku w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Projektu pt. „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont
i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 w ramach VII Osi priorytetowej Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 3 252 036,30 PLN
Wydatki kwalifikowane Projektu to: 2 591 169,21 PLN
Wartość dofinansowania Projektu to: 1 813 818,43 PLN

Umowa pomiędzy Gminą Kazimierz Dolny a Województwem Lubelskim dotycząca dofinansowania Projektu została zawarta 12.08.2010 roku.
W jej ramach przeprowadzony został kompleksowy remont zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z udostępnieniem miejsc parkingowych. Obiekt został też wyposażony i przystosowany do prowadzenia zaplanowanej tu działalności kulturalno - społecznej.

Podczas spotkania podsumowano realizację Projektu oraz zaprezentowano:
- stan obiektu przed remontem, założenia projektowe z 2009 r. - Elżbieta Mącik
- wyniki prac badawczych:
- archeologicznych - Mariusz Matyaszewski i Edmund Mitrus
- architektonicznych -Tomasz Stankiewicz, Krzysztof Janus
- wnioski konserwatorskie i docelowe rozwiązania projektowe - Elżbieta Mącik.


 

Wyszukiwarka

Aktualności

16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!
24.04.2014
OUTDOOR PHOTOGRAPHY CAMP to oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży: kurs języka angielskiego z udziałem native speakerów.

Strona 1 z 131  > >>